Over ons

Wie zijn wij?

ICU betekent In Christ United. Dat is wat we willen zijn. We zijn een multiculturele kerk met ongeveer 150 mensen uit allerlei landen, culturen en sociaal-maatschappelijke achtergronden. Ondanks dat we zo divers zijn, hebben we samen maar één doel: Jezus.

 

Bekijk hier onze activiteiten

 

Wat geloven wij?

Wij geloven in God, de Vader, die alles gemaakt heeft en de wereld en ook ons in Zijn hand heeft.

Wij geloven in Zijn Zoon Jezus Christus, die de dood en de zonde overwonnen heeft en door wie wij vergeving krijgen.

Wij geloven in de Heilige Geest die in ons woont en ons helpt om God beter te leren kennen en te doen wat God ons vraagt.

 

Visie

In onze internationale kerk ICU zijn 3 kernwaarden belangrijk:
 

Samen geloven:
Jezus is de kern

We komen iedere zondag bij elkaar en lezen uit de Bijbel. Iedereen doet dit vanuit zijn eigen taal en cultuur. Samen zoeken we naar wat de woorden uit de Bijbel betekenen in onze situatie.

Zo willen we elkaar helpen met het begrijpen van de Bijbel. Want we zien en merken dat Gods woorden hoop brengen in ons leven.

Samen leven:
We zijn een multiculturele gemeenschap

We willen graag een betrokken gemeenschap vormen die elkaar kent, elkaar opzoekt en het leven met elkaar deelt. Als het goed gaat, maar ook als het tegenzit. Op zondag en doordeweeks willen we een open gemeente zijn die helpt en oog heeft voor anderen die hulp of vriendschap kunnen gebruiken. We zoeken elkaar op tijdens een potje voetbal, het leren van een dans of bij Bijbelstudie.

Samen geven:
We delen ons geloof

We willen een open kerk zijn, waar iedereen welkom is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe oud je bent, of je al eens eerder naar de kerk bent geweest of wie je vrienden zijn – iedereen mag komen!

Wij geloven dat we zoveel goede dingen van God krijgen, dat we dit ook mogen uitdelen aan de mensen om ons heen.

 

Help mee!

 

Organisatie

We functioneren als een gemeenschap waarin iedereen kan meehelpen en verantwoordelijkheid draagt. Er is een leidersgroep die helpt om alles in goede banen te leiden. Verder zijn er groepen verantwoordelijk voor de  verschillende activiteiten in de kerk: de muziek, de kinderen, de financiën, de schoonmaak etc. etc.  Ieder jaar kan je wisselen waar je je in wilt zetten voor de gemeenschap.

We hebben drie pastors:

  • Marien Kollenstaart
  • Harm van Schie
  • Esther van Schie

Wil je contact met één van de pastors, mail ons dan.